4

#Taken

Provinciale crisisorganisatie

Hoe de provincie Zuid-Holland met een crisis omgaat, is vastgelegd in het overkoepelende plan ‘Interne Crisisorganisatie Zuid-Holland’ en de deelplannen crisisbeheersing en continuïteit van de provinciale afdelingen en diensten. Er wordt in geval van nood gewerkt met een ‘commandostructuur’, waardoor duidelijk is wie op welke momenten tot handelen en/of beslissen bevoegd is.