3

#Taken

 

 

 

 

Voor de CdK zijn de werkbezoeken aan de veiligheidsregio’s cruciale momenten om actuele zaken en andere dringende onderwerpen met elkaar te bespreken.

Lokaal veiligheidsbeleid

De CdK stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen inzake het lokaal veiligheidsbeleid. Na de invoering van de Nationale Politie - waardoor de politieorganisatie meer uit de lokale gemeenschappen is weggetrokken - is het zaak met de burgemeesters in gesprek te blijven over hun verantwoordelijkheid voor de lokale openbare orde en veiligheid. 

Dit onderwerp komt bij werkbezoeken aan gemeenten aan de orde.

Ook na invoering van de Nationale Politie kan de CdK bij een ordeverstoring van meer dan lokale betekenis - op grond van de Gemeentewet en zijn Ambtsinstructie - aanwijzingen geven aan de betrokken burgemeesters.