5

#Persoonlijk

Ik spreek de hoop uit dat dan wederom een stevig en ambitieus college zal aantreden en dat ik samen met de gedeputeerden mag optrekken in deze tijd, waarin veel in beweging is en die veel van het openbaar bestuur vraagt. Samen met hen en met u wil ik werken aan deze mooie provincie met vele kansen en mogelijkheden. 

Het is mijn wens dat de provincie aan die veranderingen een vruchtbare bijdrage mag leveren, waarin kansen worden benut, de burger de toegevoegde waarde ervaart en de positie van de provincie stevig en helder mag zijn! 

Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland 

Maart 2015