4

#Persoonlijk

Naast bedrijven heb ik vele organisaties in het maatschappelijk middenveld bezocht. Daar waar burgers zelf inhoud geven aan de samenleving! Vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen, scholen, kerken, kortom plaatsen waar mensen zich inzetten voor een goed maatschappelijk en sociaal welzijn. Ik ben onder de indruk geraakt van de inzet en kwaliteit van de vele mensen die in die velden werkzaam zijn. Daar wordt de participatiesamenleving vormgegeven! 

Een paar woorden over de protocollaire en ceremoniële taak van de CdK. Als CdK heb ik de eer om, wanneer leden van het Koninklijk Huis een bezoek brengen aan een van de 60 gemeenten in Zuid-Holland, de Koning en/of Koningin te begroeten en te begeleiden tijdens hun bezoek. 

Die bezoeken zijn van groot belang voor de gemeenten of organisaties die vereerd worden met een Koninklijk bezoek. Met hun aanwezigheid onderstrepen zij het belang van de ontwikkelingen in de  betreffende gemeente of organisatie/bedrijf en zijn zij zichtbaar aanwezig en betrokken bij onze provincie. In het afgelopen jaar heb ik de eer gehad om een groot aantal (ruim 50) bezoeken van de leden van het Koninklijk Huis te mogen bijwonen  wat mij ook de gelegenheid gaf om vele mensen te ontmoeten en te zien wat er allemaal gebeurt in onze provincie. Ik zie dan ook uit naar de viering van Koningsdag op 27 april in Dordrecht!