3

#Persoonlijk

Als CdK ben ik voorzitter van Gedeputeerde Staten. Mijn verantwoordelijkheid als CdK is om er aan bij te dragen dat de democratische besluitvorming op goede wijze tot stand komt en de processen goed te bewaken. Het is een belangrijk en interessant deel van mijn werkzaamheden dat concentratie vraagt en veel inzicht geeft in wat er speelt binnen de provincie.

In 2014 heb ik vele bezoeken gebracht aan bedrijven en organisaties in onze provincie. Zuid-Holland kent vele kanten en gezichten. Grote stad en klein dorp, kust en groene hart, industrieel en agrarische sector, drie belangrijke universiteiten en een aantal Hogescholen van naam en faam en zogenoemde ‘delta’s’, waar innovatieve bedrijven geclusterd werken aan nieuwe ontwikkelingen (Leiden Bio Science Park, Medical Delta Delft, Agrifood Delta Westland en Bleiswijk, Holland Space Cluster Noordwijk).

Ik heb prachtige bedrijven bezocht zoals Huisman, Mammoet, Damen Shipyards, Esa/Estec in Noordwijk, Shell Pernis, de Rotterdamse Haven en vele andere indrukwekkende ondernemingen in onze provincie.  Dat alles vanuit de wetenschap dat in Zuid-Holland circa 22 procent van ons Bruto Nationaal Product wordt verdiend! Dit laatste vraagt om constante alertheid op de kansen die wij met elkaar moeten benutten. Met twee grote steden, een wereldhaven, wereldwijd opererende bedrijven en innovatieve MKB bedrijven hebben we ‘goud in handen’ in dit belangrijke gebied. Alleen door krachten te bundelen en ieder vanuit zijn eigen opdracht en verantwoordelijkheid een maximale inzet te plegen, zijn we in staat om de internationale concurrentie voor te blijven en ‘bij te blijven’ op wereldniveau!