2

#Persoonlijk

De rol van de commissaris van de Koning (CdK) is in dat provinciale speelveld een aparte. In feite heeft de CdK twee verschillende opdrachtgevers. Dat is terug te vinden in de titel: commissaris van de Koning IN Zuid-Holland. Niet VAN, maar IN de provincie. Een deel van mijn werkzaamheden voer ik uit vanuit mijn positie als ‘Rijksheer’, die namens de regering benoemd is in de provincie om op een aantal zaken toezicht te houden. Een belangrijk deel van dat werk bestaat uit verantwoordelijkheden rond de benoeming van burgemeesters in de provincie. In 2014 heeft dit aspect van mijn werk grote aandacht gehad. In de Duin- en Bollenstreek zijn na jarenlange waarneming vier nieuwe kroonbenoemde burgemeesters beëdigd en geïnstalleerd. Ook in Pijnacker-Nootdorp en Alphen aan den Rijn zijn kroonbenoemde burgemeesters aangetreden. Een aantal procedures is in 2014 opgestart en ‘lopen’ door in 2015.

 

Evenzo is een aantal waarnemend burgemeester benoemd in afwachting van verdere ontwikkelingen in de gemeenten waarin zij waarnemen. Daarnaast heb ik veelvuldig gesprekken gevoerd met burgemeesters in het kader van de jaarlijkse gesprekken over voortgang en ontwikkelingen van persoon en gemeente. Boeiende en inspirerende gesprekken met mensen voor wie ik een groot respect heb en wiens werk ik zeer waardeer, juist in deze turbulente tijden! Naast deze burgemeestersaangelegenheden heb ik in het afgelopen jaar een aantal formele werkbezoeken aan verschillende gemeenten gebracht. Daarin gaat het om een goede analyse van de stand van zaken, bespreking van eventuele zorgen en problemen, functioneren van het lokale openbaar bestuur en een gesprek met vertegenwoordigers van verenigingen (maatschappelijk middenveld) en bedrijfsleven. Zo nodig breng ik vervolgens rapport uit aan de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.