1

#Burgemeesters

Voor iemand die zo’n functie invult, past groot respect; het is geen gemakkelijke baan, want we leven in een tijd dat gezag niet meer als iets vanzelfsprekends aan het burgemeestersambt kleeft. De lat voor burgemeesters mag zeker hoog liggen, maar om goed te kunnen functioneren hoort daar wel de nodige ruimte bij. Het is dan ook belangrijk dat er tussen burgemeester enerzijds en college en gemeenteraad anderzijds sprake is van onderling vertrouwen. Het besturen van een gemeente is echt teamwork en alleen als dat in de praktijk goed gaat, kan er sprake zijn van succes. Het wel en wee van de burgemeesters is een belangrijk aandachtspunt van de commissaris van de Koning.